אבן אחת עיבודים שונים


 

אבן אחת 3 עיבודים שונים

חלילה

הכי קלאסי שיש כבר קרוב ל-30 שנה. חלילה במיטבה מגושי ה-TLD
אבן חזקה ואחידה שאותה אנו גם מייצאים יותר מעשור. כל העיבודים מחמיאים לה ממראה מודרני מבריק ומט או מוברש קלות ולמראה הכפרי בעיבוד טרומל, עתיק והתזת חול.

חלילה מט ידני עם כריתאבן חלילה עם כרית חלילה  מוברשאבן חלילה בעיבוד מוברש חלילה  התזת חולאבן חלילה בעיבוד התזת חול
חלילה מטאבן חלילה עיבוד מט חלילה טרומלאבן חלילה בעיבוד טרומל