אומנות באבן


stone art lion stone art lion
stone art lion stone art lion
stone art lion stone art lion
stone art horse stone art horse
stone art lion stone art lion
stone art eagle stone art eagle
stone art lion stone art lion

אומנות באבן

פיסול ידני בידי אומנים מיומנים לצד עבודת הרובוט אשר מאפשר פיסול של כל גודל צורה וצבע.