חלילה בהירה


jerusalem honey slabs jerusalem honey slabs

חלילה בהירה

חלילה בהירה ממחצבת תפוח המפורסמת גם באירופה וארה”ב.
החלילה הקלאסית נפלאה לאזורים שונים בבית ובחוץ ומתאימה לשימושים שונים למטבח, אמבטיה וכו’.