חלילה חיתוך נגד הגיד


halila vein cut slab halila vein cut slab

חלילה חיתוך נגד הגיד

חיתוך מיוחד מבית האבן המעניק ללוחות מראה איטלקי.
נראית נפלא גם באמבטיה.