מצפה צהוב


jerusalem gold slab jerusalem gold slab
jerusalem gold slab jerusalem gold slab

מצפה צהוב

אבן מצפה צהוב חציבה מאזור מצפה רמון מפורסמת בעולם מזה מספר עשורים בשם:Jerusalem Gold