קרמה מרפיל


Crema Marfil slabs Crema Marfil slabs
Crema Marfil slabs Crema Marfil slabs
Crema Marfil slabs Crema Marfil slabs

קרמה מרפיל

לוחות הקרמה מרפיל המפורסמות.
המראה הקלאסי האירופאי.
תמיד באופנה.