ריצופי אבן


השימוש באבן נעשה במהלך של אלפי שנים לאורך ההיסטוריה באופן נרחב ע”י גדולי המנהיגים כגון: המלך דויד, המלך שלמה, הורדוס כמו גם אלכסנדר הגדול, אשר בנו את הערים הקדושות והשתמשו באבן כתשתית העיקרית. גם היום נעשה שימוש רב באבן כחומר בנייה בחדרים שונים בבית ובחוץ לריצוף, חיפוי ועוד. ישנן אבנים מקומיות איכותיות ויפות אשר גם מייצאים אותן בעיקר לאירופה וארה”ב וכמובן ייבוא נרחב מארצות רבות של אבנים בגוונים ועיבודים שונים. אנו עובדים בשיתוף פעולה ולצד מחצבות כדי להבטיח רמה מקסימלית של עקביות ורצפות יפות במשך שנים רבות.