TLS חלילה מאובנים


halila tls fossil halila tls fossil
halila tls fossil halila tls fossil

חלילה TLS מאובנים

מראה היפסטרי, גוונים חמים עם מאובנים בסגנון שורדיטש, מזרח לונדון.
אבן חזקה וצפופה המתאימה למטבח ולאמבטיה, לחיתוך לפי מידה, קופינג מסביב לבריכה.